Hätäkeskuspäivystäjä, tradenomi (ylempi AMK)

www.vaasavkk.fi

Perhe, kristillisyys ja isänmaa

Muutosjohtamista tarvitaan nykyisessä poliittisesti lyhytnäköisessä toimintaympäristössämme. Uskottavuus politiikan kansanvaltaisuuteen on palautettava. Suomi on jälleenrakennettava uuteen menestykseensä painopisteenään kaupankäynti ja sen esteiden purkaminen. Suomeen kohdistettu rajojemme ulkopuolinen uuskolonialismi on pysäytettävä. Hyvä hallinnointitapa on otettava käytäntöön sanojen sijaan.

Koulutus kriittisenä menestystekijänä

Insinööriosaaminen on mahdollistanut hyvinvointivaltion olemassaolon. Koulutuksen korkea taso on palautettava Suomen kilpailutekijäksi pärjätäksemme kansainvälisessä maailmassa. Koulutuksen ja kokemuksen tulee näkyä eduskunnan päätöksenteossa. Ministerillä on oltava ylempi korkeakoulututkinto vähimmäisvaatimuksena ja osoituksena sopivuudestaan tehtäväänsä. Eduskunnan koko on järkevä puolittaa tai vähentää 50 kansanedustajaan perusteena osaamattomuus ja tehottomuus Suomen kansan etujen ajamisessa.

Oikeusvaltio noudattaa perustuslakia

Lainsäädännön mukauttaminen EU-säädäntöön on loputtava ja palattava puolueettomuuspolitiikkaan pienen maan kunnia-asiana. Suomen perustuslaki on kansalaisen turva ja ilman tuota turvaa kansalaisen oikeuksia poljetaan. Jokaisen suomalaisen on tunnettava perustuslain hänelle suomat vapaudet ja tehtävä töitä oikeusvaltion olemassaolon voimaanpalauttamiseksi. Perustuslain sisäistäminen estää pienten ja keskisuurten yritysten ajautumisen konkursseihin ajatellen vaikkapa ravintola-alaa viime vuosina. Suomessa tulee säilyä elinkeinovapaus monien muiden vapauksien ohessa. Kiinan totalitarismi ei sovi Pohjoismaiseen yhteiskuntamalliin.

Huoltovarmuus omissa käsissämme

Omavaraisuutemme turvaa meille puhtaan lähiruoan järkevillä kuljetuskustannuksilla eettiset tuotanto-olosuhteet huomioiden, joita pystymme itse valvomaan. Kaupan ketjujen alihinnoittelu tuottajien vahingoksi on loputtava säilyttääksemme elinvoimaisen maaseudun. Suomen tulee boikotoida ulkomaisia hyönteis-, hormoni-, laboratorio-, antibiootti- ja geenimanipuloituja tuotteita, jotka eivät ole ihmisravinnoksi soveltuvia. Suomi aiheuttaa itselleen vahinkoa kuljetusliikkeiden parissa verottamalla polttoaineita huomattavassa määrin rankemman kuin muut maat. Yksityisautoilusta ollaan pienellä aikavälillä tehty ylellisyystuote pitkien välimatkojen maassa. Markkinoiden kysynnän ja tarjonnan lait nostavat hintoja sitä mukaa kuin oma tuotanto hiipuu.

Tuhannet järvet ja metsät

Euroopan Unionin aikana Suomi on velkaantunut kymmenkertaisesti itsenäisyytensä aikaan nähden. Kaivosteollisuus ulosmittaa Suomesta luonnonrikkaudet ja jättää jälkeensä mittavat ympäristötuhot. Turistit tulevat Suomen Lappiin nimenomaan luontoarvojen siivittäminä. Maisemat pilaavat tuulivoimalat on lakkautettava ympäristön saastuttajina ja verovaroin tuettuina tehottomina energianlähteinä. Turve on palautettava työllistämään suomalaisia. Pörssisähkön monopoli on valtiovallan toimesta estettävä, kuin myös samassa yhteydessä katteeton tulonsiirto kuluttajilta sähköyhtiöiden omistajille. Metsät ja pohjavedet ovat Suomen rikkauksia, joita ei pitäisi uhrata holtittomasti otettujen velkojen pantiksi ulkomaille, etenkään ulkovaltojen omaksi edukseen laatimalla mittaristolla. Säteilyturvallinen Suomi olkoon myös tulevien uudistusten tavoitteena.

Valtio tunnustetaan kyvystään suojella rajojaan

Globalistinen tavoite väestönsiirroille ei ole Suomen edun mukaista. Viisautta on oppia naapurimaiden virheistä. Suomen oli varsin helppo oletetun pandemian aikana sulkea rajansa ja yhtä helppoa sen on oltava muunkin rajaliikenteen suhteen. Muissa maissa peruutetaan kansalaisuus ulkomaille sotimaan lähteneiltä väkivallan ihannoijilta ja näin tulee Suomenkin toimia. Suomen ei tule elää enää yhtään yli varojensa sälyttäen tuleville polville raskaimmasta raskaat velkataakat tähtitieteellisiä summia hipovilla korkomenoilla. Sveitsiin tulee mallioppilaaksi monessa halajavan Suomen suunnata matkimishalunsa. Unkari pystyy turvaamaan kansansa turvallisuusuhilta ja mallioppilaana profiloituva Suomi voi hyvin ottaa oppia itseään paremmin onnistuneesta sukulaiskansastaan.

Uskonnonvapaus ja ideologiat

Poliitikkojen tulee antaa työrauha eri alojen ammattilaisille. Yle-verotus on lakkautettava ja tuettava suomalaisten itsensä omistuksessa olevaa tutkivaa journalismia. Kristityn maan Suomen, huomioidessaan kulttuurilliset eroavaisuudet ulkomailla, tulee huomioida myös kallisarvoiset omat kulttuurilliset tapansa ja vaatia niiden kunnioittamista samoin, kuin muutkin maat tekevät omien rajojensa sisäpuolella. Terveydenhuoltoon on palautettava työrauha. Poliitikot eivät ole sote-alan ammattilaisia, eivätkä voi siirtää oman valtion päätöksentekoa kaukana tavoittamattomissa olevien ylikansallisten yhtiöiden päätettäväksi. Sensuuri on lakkautettava sananvapauden nimessä Suomesta. Lapset on ensisijaisesti suojeltava kaikilta heidän kehitystään häiritseviltä ideologioilta.

Jaa tämä sivu / artikkeli